a g e n c j a   a r t y s t y c z n a
KryoArt

Mając na uwadze ciągle rosnące koszty dzialalności gospodarczej, zmieniające się przepisy i wprowadzane nowelizacje komplikujące prowadzenie dzialalności gospodarczej, wdrożyliśmy projekt umożliwiający objęcie patronatem artystyczno - prawnym muzyków, którzy nie chcą lub którym nie opłaca się prowadzić działalności gospodarczej, a którzy chcą świadczyć dalej profesjonalnie bądź dorywczo usługi muzyczne.

Osoba zainteresowana podpisaniem umowy o współpracę (opiekę artysyczno - prawną), po złożeniu wymaganych dokumentów i podaniu niezbędnych danych, otrzymuje swój identyfikator, umożliwiający dostęp do Elektronicznego Systemu Sprzedaży Usług, stając się Partnerem i współpracownikiem Kryo Art. W ramach umowy o współpracę może pozyskiwać klientów na usługi artystyczno - muzyczne samemu je - w imieniu Kryo Art - wykonując.

Wprowadzenie danych imprezy objętej pratronatem artystyczno - prawnym do ESSU umożliwia Partnerowi (Współpracownikowi) wygenerowanie umowy z klientem, w której reprezentuje on Kryo Art, faktur za usługę, umów o dzieło, upoważnień do występowania w imieniu Kryo Art. Partner od początku do końca prowadzi obsługę klienta przez siebie pozyskanego, a wypłata wynagrodzenia dla Partnera odbywa się w chwili dokonania zapłaty przez klienta. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami!

Powrót

Logowanie dla partnerów | Polityka prywatności | Polityka cookies | Aktualności | Referencje | Zamów zespół/muzyka | Inne usługi