a g e n c j a   a r t y s t y c z n a
KryoArt
Opieka formalno - prawna.

KryoArt obejmuje patronatem formalno prawnym muzyków świadczących usługi muzyczne, a nieprowadzących działalności gospodarczej lub którym - z uwagi na doraźne świadczenie usług muzycznych i artystycznych - prowadzenie działalności gospodarczej sie nie opłaca.

Na wniosek muzyka (występującego w zespole lub indywidualnie), po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, następuje podpisanie umowy o współpracę, upoważniającej do występowaniu w imieniu KryoArt, pozyskiwania w jej imieniu klientów na usługi o charakterze artystycznym oraz obsługiwania pozyskanych przez siebie klientów lub imprez zleconych przez KryoArt.

Muzyk zawiera w imieniu KryoArt umowę z klientem, negocjuje warunki finansowe, generuje fakturę za usługę oraz umowę o dzieło dla siebie oraz innych członków zespołu. Wynagrodzenie z umowy o dzieło wypłacane jest natychmiastowo i automatycznie po dokonaniu wpłaty przez klienta. Równocześnie zachowuje pełną niezależność od KryoArt, bowiem nie wymagamy wyłączności w żadnej postaci. Patronat artystyczno - prawny oboejmujemy tylko nad tymi imprezami, ktore zostaną zgłoszone (zarejestrowane w systemie) nie później niż przed rozpoczęciem. By uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami.

Powrót

Logowanie dla partnerów | Polityka prywatności | Polityka cookies | Aktualności | Referencje | Zamów zespół/muzyka | Inne usługi