a g e n c j a   a r t y s t y c z n a
KryoArt
Artyści i hobbyści - działalność artystyczna

Inne przychody: Artyści i hobbyści - działalność artystyczna

Działalność artystyczna wykonywana osobiście, rozumiana jako dokonywana bezpośrednio przez twórcę sprzedaż prac stanowiących wynika działalności artystycznej, stanowi odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym PIT. Oznacza to m.in.:

  • że sprzedaż prac przetrzymanych powyżej pół roku nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym;
  • że taka działalność, dopóki twórca prowadzi ją osobiście, nie stanie się działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto prace sprzedawane przez artystę są zwolnione z VAT, warunkiem jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT. Jeżeli artysta dokonywać będzie sprzedaży prac nie okazyjnie, ale w sposób częstotliwy, będzie podatnikiem VAT, a sprzedaż nie będzie podlegać PCC. Jednak od 1 stycznia 2007r. podatek PCC płaci wyłacznie kupujący.

Niezależnie od tego, że w podatku dochodowym nie będzie to działalność gospodarcza, to stała, zorganizowana i nakierowana na zysk działalność takiego artysty stanowić będzie działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej oraz podlegającą ubezpieczeniom w ZUS jako działalność gospodarcza. Jedynie sprzedaż okazyjna lub nie nakierowana na zysk nie będzie stanowić działalności gospodarczej, a jako taka nie będzie podlegać składkom ZUS z tego tytułu

Aby skorzystać z ww. zasad opodatkowania nie trzeba być uznanym artystą, z odpowiednim wykształceniem, wystarczy być artystą - hobbystą, czy też osobą wykonującą przedmioty artystyczne. Mogą to być obrazy, rysunki, rzeźby, artystyczne elementy sztukaterii, artystyczne ubrania dla lalek, słowem wszystko, co we współczesnym świecie jest sztuką.

Osoba prowadząca działalność artystyczną powinna do 20 dnia miesiąca po miesiącu otrzymana przychodu obliczyć dochód, naliczając 20% kosztów uzyskania przychodów, oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy 18%.

Hobbyści

Jeżeli hobbyści - np. modelarze, majsterkowicze - wytworzą jakiś przedmiot, który zechcą sprzedać, wówczas:

  • jeżeli sprzedaż nastąpi na rzecz przedsiębiorcy na jego zamówienie, to on potrąci zaliczkę na podatek dochodowy ( np. umowa o dzieło) i przekaże hobbyście informację PIT, aby ten mógł uwzględnić dochód w rozliczeniu rocznym PIT. Taka osoba nie będzie podlegać ani VAT, ani PCC;
  • jeżeli sprzedaż nastąpi nie na zamówienie, wówczas uzyskany dochód podlegać będzie opodatkowaniu - z potrąceniem faktycznych kosztów uzyskania przychodu - w zeznaniu rocznym PIT. Sprzedawca nie może korzystać ze zwolnienia dotyczącego rzeczy posiadanych ponad pół roku. Ponadto zawarcie umowy sprzedaży takich rzeczy wytworzonych podlegać będzie opodatkowaniu PCC albo VAT - podobnie jak sprzedaż rzeczy ruchomych.

Od 1 stycznia 2007r. podatek PCC płaci jednak wyłącznie kupujący - sprzedający nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków.

Źródło:Data:Autor:
www.pit.pl2014-07-30Artur M. Brzeziński
Powrót

Logowanie dla partnerów | Polityka prywatności | Polityka cookies | Aktualności | Referencje | Zamów zespół/muzyka | Inne usługi